Studievalg Danmark
BOOK SAMTALE

Projekt RUSK

RUSK står for 'Regions unge videre i studie og karriere'

Projektet har fokus på at undersøge unges vejledningsbehov under og efter en ungdomsuddannelse, og samtidig understøtte unge, som ønsker at komme i gang med en uddannelse, men er gået i stå af forskellige årsager. Vi vil skabe uddannelsestillid, og hjælpe med at realisere unges personlige uddannelsesdrøm gennem aktiviteter, informationer og vejledning.

Vejledningsindsatsen sker med henblik på, at de unge opnår større afklaring, mod, lyst og nysgerrighed i forhold til at tage næste uddannelsesskridt – og den rækker ud over Studievalgs normale vejledningsforpligtelse.

Projektets formål er at give unge i Region Sjælland med en studentereksamen et udvidet grundlag for valg af videre uddannelse (videregående- eller erhvervsuddannelse) i form af viden, afklaring, lyst, mod og nysgerrighed i forhold til at vælge både uddannelse og uddannelsessted.

 

Målgruppen for særindsatsen er unge i Kalundborg, Ringsted og Lolland kommune, som har behov for en ekstra vejledningsindsats i årene efter studentereksamen, mens undersøgelsen af de unges valgbarrierer gennemføres bredt i regionen. Aldersmæssigt er målgruppen mellem ca. 18 og ca. 25 år. Omkring 85 % af en studenterårgang holder et eller flere sabbatår. Projektet gennemføres bl.a. i samarbejde med lokale og regionale uddannelsesinstitutioner og kommunale aktører.

Der vil gennem projektperioden være forskellige aktiviteter på skolerne og sociale medier, med fokus på at give unge de redskaber, de har behov for.