Studievalg Danmark - Whistleblowerordning
Studievalg Danmark
BOOK SAMTALE
Ferielukket i uge 28 og 29. Vi er klar ved telefonen igen i uge 30. Rigtig god sommer!

Whistleblowerordning

På denne side finder du whistleblowerordningen for Studievalg Danmark. Du kan bruge whistleblowerordningen til at gøre opmærksom på ulovlige eller kritisable forhold, der vedrører Studievalg Danmark.

INDSEND EN BERETNING

Du kan benytte whistleblowerordningen, hvis du er ansat eller tidligere ansat i Studievalg Danmark, herunder ulønnet praktikant, eller hvis du er samarbejdspartner inkl. underleverandør eller ansat hos en samarbejdspartner, som Studievalg Danmark har et samarbejde med.

Hvilke forhold er omfattet af whistleblowerordningen?

Du kan henvende dig til whistleblowerordningen med følgende:

  • Overtrædelser af EU-retten
  • Strafbare forhold
  • Overtrædelser af lovgivningen
  • Overtrædelser af forvaltningsretlige principper
  • Grove eller gentagne overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer
  • Grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen
  • Seksuel chikane
  • Bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere

Du bør altid have konkret viden eller begrundet mistanke om, at der er begået sådanne alvorlige forhold, inden du benytter dig af whistleblowerordningen.

Om anonymitet og fortrolighed

Studievalg Danmarks whistleblowerordning giver mulighed for anonymt at indsende oplysninger om kritisable forhold til en betroet whistleblowerenhed, som kan undersøge forholdene nærmere. Via systemet kan du have en opfølgende dialog med whistleblowerenheden. Denne dialog er ligeledes anonym.

Studievalg Danmarks whistleblowerenhed er forankret i Statens Whistleblowersystem SWS, og kun de betroede sagsbehandlere fra whistleblowerenheden kan tilgå din indberetning.

Hvis du sender oplysninger ind til whistleblowerordningen fra en computer, der er på Studievalg Danmarks netværk, eller via linket til den digitale whistleblowerportal på Studievalg Danmarks hjemmeside, vil dette kunne blive registreret som led i den almindelige logning af brugeraktiviteter på Studievalg Danmarks netværk. Dette kan undgås ved at taste web-adressen https://ufm-svdk.sit-wb.dk i en browser på en privat eller offentlig computer, der ikke er tilkoblet Studievalg Danmarks netværk.

Herudover kan du anvende TOR browseren, som giver yderligere beskyttelse af anonymitet.

Hvis du ikke er komfortabel med at indberette direkte til Studievalg Danmark eller hvis du er i tvivl om, at din indberetning behandles objektivt af vores whistleblowerenhed, kan du alternativt foretage din indberetning til Datatilsynet, der forestår en ekstern og uafhængig whistleblowerkanal.

Sagsbehandling og kommunikation

Din henvendelse behandles af betroede medarbejdere i vores whistleblowerenhed. Vi kan have behov for at stille dig spørgsmål for at sikre, at sagen kan oplyses tilstrækkeligt til, at den kan behandles. Vi kommunikerer kun med dig via vores digitale whistleblowerportal. Derfor er det vigtigt, at du følger med i sagen ved løbende at logge dig ind, og svare på eventuelle spørgsmål fra os.

Når du indsender indberetningen, får du på kvitteringsbilledet en 16-cifret kode. Denne kode skal du anvende for til tilgå din indberetning, og der er derfor vigtigt at du gemmer koden.

Mister du koden, mister vi muligheden for at kommunikere med dig.

Juridisk beskyttelse mod repressalier

Du er som whisteblower beskyttet mod repressalier via LOV nr. 1436 af 29/06/2021 – Lov om beskyttelse af whistleblowere.

Årsberetning

Se årsberetning 2023
download pdf

Se årsberetning 2022
download pdf