Studievalg Danmark
BOOK SAMTALE
KARRIERELÆRING

Inspiration til arbejdet i fagene med elevernes studie- og karriereperspektiv

Til dig, der underviser på en ungdomsuddannelse og ønsker inspiration til arbejdet med karrierelæring i fagene, har vi her samlet nogle øvelser og faglige undervisningsbeskrivelser, der alle beskæftiger sig med karrierelæring.

Dualcontent1

Samarbejde med ungdomsuddannelser

Studievalg Danmark ønsker et aktivt samarbejde med ungdomsuddannelserne om karrierelæring, også kaldet elevernes studie- og karriereperspektiv.

Til dig, der underviser på en ungdomsuddannelse og ønsker inspiration til arbejdet med karrierelæring i fagene, har vi her samlet nogle øvelser, materialer og faglige undervisningsbeskrivelser, der alle beskæftiger sig med karrierelæring.

Begrebet ”karriere” defineres i dette tilfælde meget bredt og kan derfor også omhandle udvikling af elevernes selvindsigt i relation til fremtidige valgmulighederpersonlige myndighedalmene studiekompetencer og livsforløb som samfundsborgere i en lokal, national og global kontekst.

De forløb, du finder her på siden, er alle indsamlet og udvalgt af Studievalg blandt andet med hjælp fra gymnasielærere, der har indvilliget i at dele deres forløb med os andre. Vi leder fortsat efter flere gode eksempler. Ligger du selv inde med forløb, som du gerne vil dele, er du meget velkommen til at give besked via din skoles studie- og karrierevejleder fra Studievalg Danmark. Ellers kan du finde vores kontaktoplysninger her.

Kontakt

På tværs

Researchøvelse - Til udlevering - Sprog og naturvidenskab
download pdf

Researchøvelse - Flerfagligt projekt - Sprog og naturvidenskab
download pdf

Fire fremtidige arbejdslivsformer
download pdf

Fire internationale måder at leve på
download pdf

Fire måder at leve på
download pdf

Temadag om internationalisering 3. årgang
download pdf

Temadag om motivation og styrker - forløbsbeskrivelse
download pdf

Temadag om motivation og styrker - oplæg
download pdf

Temadag om motivation og styrker - spørgeskema
download pdf

Arbejde med normers påvirkninger
download pdf

Fire fremtidige arbejdslivsformer
download pdf

Fire måder at leve på
download pdf

Free Your Mind - Samtalespil (to og to)
download pdf

Hvem laver hvad - handout til grupper
download pdf

Studieretningsdag - engelsk, matematik, psykologi, samfundsdag - studievalgsoplæg
download pdf

Studieretningsdag - psykologi - beskrivelse
download pdf

Studieretningsdag - psykologi - oplæg
download pdf

Studieretningsdag - psykologi og samfundsfag - beskrivelse
download pdf

Valgproces - brainstorm
download pdf

I fagene

Arbejde med jobannoncer eller studiebeskrivelser
download pdf

Karrierelæring i de tre stofområder i danskfaget på STX
download pdf

Jobtræet
download pdf

Skriveværksted
download pdf

Arbejde med jobannoncer eller studiebeskrivelser
download pdf

Fire internationale måder at leve på
download pdf

Fire måder at leve på
download pdf

Jobtræet
download pdf

Skriveværksted
download pdf

Researchøvelse - til udlevering - sprog og naturvidenskab
download pdf

Researchøvelse - flerfagligt projekt - sprog og naturvidenskab
download pdf

Fire fremtidige arbejdslivsformer
download pdf

Fire internationale måder at leve på
download pdf

Fire måder at leve på
download pdf

Temadag om internationalisering 3. Aårgang
download pdf

Arbejde med jobannoncer eller studiebeskrivelser
download pdf

Fire fremtidige arbejdslivsformer
download pdf

Fire internationale måder at leve på
download pdf

Fire måder at leve på
download pdf

Jobtræet
download pdf

Temadag om internationalisering 3. årgang
download pdf

At søge job på engelsk
download pdf

Researchøvelse - til udlevering - sprog og naturvidenskab
download pdf

Researchøvelse - flerfagligt projekt - sprog og naturvidenskab
download pdf

Fire internationale måder at leve på
download pdf

Jobtræet
download pdf

Skriveværksted
download pdf

Temadag om internationalisering 3. årgang
download pdf

Udefra

Alumnearrangement - gamle elever fortæller - arrangementsbeskrivelse
download pdf

Alumnearrangement, gamle elever fortæller, slides med spørgsmål
download pdf

Karrieredag målrettet hf - oplæg
download pdf

Student - og hvad så - panel med tidligere elever
download pdf

Besøg på læreruddannelsen - model
download pdf

Tilbud til klasser - links til institutioner
download pdf

Refleksionsspørgsmål til besøg
download pdf

Fire fremtidige arbejdslivsformer
download pdf

Fire internationale måder at leve på
download pdf

Fire måder at leve på
download pdf

Refleksionsspørgsmål til besøg
download pdf

Fire fremtidige arbejdslivsformer
download pdf

Fire internationale måder at leve på
download pdf

Temadag om internationalisering 3. årgang
download pdf

Inspiration

Lene Jeppesen - Karrierelæring, Ørestad
download pdf

Oplæg på temadag om karrierelæring
download pdf

Embedding Career Learning - Tristram Hooley
download pdf

Karrierelæring i HF - Mind the Gap - inspirationsmateriale 2020
download pdf

Karrierelæring i Praksis - Rita Buhl Randi Skovhus - afsluttende konference 30-9-2020
download pdf

Karrierelæring i ungdomsuddannelserne - Laura Cordes Felby
download pdf

På vej mod karrierekompetence - inspirationshæfte med spørgsmål som understøtter karrierelæring - VIA 2016
download pdf

Kontakt os

Tag gerne fat i din skoles studie- og karrierevejleder fra Studievalg Danmark for yderligere sparring eller uddybning hvor relevant. Måske kan en eller flere af øvelserne laves i samarbejde med vedkommende.

Kontakt

Karrierelæring Materialer